Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

II Wydział Lekarski

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK TAK
kierunek lekarski TAK TAK

Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
analityka medyczna TAK TAK
farmacja TAK TAK

Wydział Nauki o Zdrowiu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK TAK
pielęgniarstwo TAK TAK
położnictwo TAK TAK
ratownictwo medyczne TAK
zdrowie publiczne TAK TAK

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Logopedia ogólna i kliniczna TAK
lekarsko-dentystyczny TAK TAK
kierunek lekarski TAK TAK
techniki dentystyczne TAK
zdrowie publiczne TAK