Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

O uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Jej założycielem jest Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości Innowacje w Rzeszowie (SPP Innowacje sp. z o.o.), które od ponad 16 lat wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.

Dwukrotnie (w 2000 i 2004 roku) SPP otrzymało I nagrodę za działalność na rzecz środowiska i regionu, w konkursie PRO PUBLICO BONO, organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP.

WSIiZ jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, uczelni od ponad 6 lat aktywnie i z sukcesem działającej na rynku edukacyjnym województwa lubelskiego.

Od marca 2005 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, która w środowisku krakowskim cieszy się dużym prestiżem. Obok WSIiZ i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, wśród tych instytucji znalazły się także: krakowski Instytut Tertio Millennio oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP).

WSIiZ w FEDE

6 kwietnia 2000 roku WSIiZ, jako jedna z trzech uczelni w Polsce, została oficjalnym członkiem Europejskiej Federacji szkół FEDE organizacji pozarządowej UNESCO. Podstawowym celem Federacji jest współpraca w budowaniu nowej Europy w zakresie edukacji i kultury.

WSIiZ jest Uczelnią nowoczesną, szybko reagującą na zmiany na rynku pracy. Z roku na rok tworzone są nowe kierunki i specjalności przystosowane do wymogów gospodarki rynkowej i integracji Polski z Unią Europejską.

 

Więcej informacji na temat uczelnie znajdziesz bezpośrednio na stronie internetowej wsiz.rzeszow.pl