Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna

Wydział Lekarski

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
kierunek lekarski TAK TAK

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
kierunek dentystyczny TAK TAK

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałerm Analityki Medycznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
analityka medyczna TAK TAK
farmacja TAK TAK

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK TAK
pielęgniarstwo TAK TAK
położnictwo TAK TAK
ratownictwo medyczne TAK
zdrowie publiczne TAK TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK