Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Grafiki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Grafika TAK TAK

Wydział Malarstwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
malarstwo TAK TAK

Wydział Rzeźby

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Intermedia TAK TAK
Rzeźba TAK TAK

Wydział Architektury i Wzornictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Wzornictwo TAK TAK
architektura wnętrz TAK TAK

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK