Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Aktorski

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
aktorstwo TAK TAK

Wydział Reżyserii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
reżyseria TAK TAK

Wydział Wiedzy o Teatrze

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Wiedza o teatrze TAK TAK

Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
aktorstwo TAK TAK
Reżyseria teatru lalek TAK TAK