Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Turystyki i Rekreacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
turystyka i rekreacja TAK TAK

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK TAK
sport TAK TAK
wychowanie fizyczne TAK TAK

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej W Gorzowie Wielkopolskim

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK
turystyka i rekreacja TAK
wychowanie fizyczne TAK TAK

Warto przeczytać