Gdański Uniwersytet Medyczny

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
analityka medyczna TAK TAK
lekarsko-dentystyczny TAK TAK
kierunek lekarski TAK TAK
techniki dentystyczne TAK

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
farmacja TAK TAK

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Elektroradiologia TAK
Fizyka medyczna TAK
Zdrowie środowiskowe TAK
dietetyka TAK TAK
fizjoterapia TAK TAK
pielęgniarstwo TAK TAK
położnictwo TAK TAK
ratownictwo medyczne TAK
zdrowie publiczne TAK TAK

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK