Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Instytut Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK

Instytut Dietetyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
dietetyka TAK

Instytut Neofilologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Filologia - filologia germańska TAK
Filologia angielska TAK

Instytut Finansów

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
finanse i rachunkowość TAK

Instytut Historii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
historia TAK

Instytut Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
informatyka TAK

Instytut Jazzu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Jazz i muzyka estradowa TAK

Instytut Kosmetologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
kosmetologia TAK

Instytut Pielęgniarstwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pielęgniarstwo TAK

Instytut Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK

Instytut Zdrowia Publicznego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ratownictwo medyczne TAK
zdrowie publiczne TAK