Politechnika Gdańska

LAST MINUTE HELP - MATURA USTNA ANGIELSKI!  ==> Kurs Online - arkusze CKE z opracowaniami  <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 godzin!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK

Wydział Chemiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Chemia budowlana TAK
Technologie ochrony środowiska TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
chemia TAK TAK
ochrona środowiska TAK
technologia chemiczna TAK

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK TAK
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
informatyka TAK TAK

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
Nanotechnologia TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK
geodezja i kartografia TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
transport TAK TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria mechaniczno-medyczna TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Oceanotechnika TAK TAK
transport TAK

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka i ekonometria TAK
Zarządzanie inżynierskie TAK
europeistyka TAK TAK
zarządzanie TAK TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
energetyka TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK TAK
inżynieria materiałowa TAK TAK