Uniwersytet Opolski

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
chemia TAK TAK

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Zarządzanie TAK
gospodarka przestrzenna TAK
logistyka TAK

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Filologia Angielska TAK TAK
Filologia germańska TAK TAK
Filologia romańska TAK TAK
Filologia rosyjska od podstaw TAK
Filologia słowiańska TAK TAK
Język biznesu TAK TAK
Język polski TAK
Języki obce w turystyce TAK
europeistyka TAK TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK TAK
Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem TAK
antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych TAK TAK
filozofia TAK TAK
historia TAK TAK
Ochrona dziedzictwa kulturowego TAK
pedagogika TAK TAK
politologia TAK TAK
praca socjalna TAK
psychologia TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
fizyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK
prawo TAK TAK

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK TAK
inżynieria środowiska TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Teologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Kultura śródziemnomorska TAK
Nauki o rodzinie TAK TAK
muzykologia TAK
teologia TAK TAK
Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne TAK TAK