Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Filozoficzny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filozofia TAK

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Historia sztuki TAK TAK
Muzyka kościelna TAK TAK
historia TAK
ochrona dóbr kultury TAK TAK

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Nauki o rodzinie TAK TAK
praca socjalna TAK

Wydział Teologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
teologia TAK TAK

Wydział Teologiczny - Sekcja w Tarnowie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
teologia TAK TAK