Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Zapoznaj się z nowymi kierunkami studiów, które są dostępne na Uniwersytecie Przyrodniczym. Są to:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bioinformatyka TAK TAK
bezpieczeństwo żywności TAK
biologia TAK TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK TAK
budownictwo TAK TAK
geodezja i kartografia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
inżynieria i gospodarka wodna TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
weterynaria TAK TAK

Wydział Nauk o Żywności

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK
towaroznawstwo TAK

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
chemia TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami TAK
ogrodnictwo TAK
rolnictwo TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK