Uniwersytet Zielonogórski

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Artystyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych TAK TAK
Grafika TAK
architektura wnętrz TAK
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK
malarstwo TAK TAK
Jazz i muzyka estradowa TAK

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK
Zarządzanie TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
elektronika i telekomunikacja TAK
elektrotechnika TAK TAK

Wydział Fizyki i Astronomii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK
astronomia TAK TAK
fizyka TAK TAK

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Filologia Angielska TAK TAK
Filologia germańska TAK TAK
Filologia romańska TAK
Filologia rosyjska TAK TAK
Komunikacja społeczna TAK TAK
filologia polska TAK TAK
historia TAK TAK
politologia TAK TAK

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura i urbanistyka TAK TAK
budownictwo TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka i ekonometria TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
bezpieczeństwo i higiena pracy TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Nauk Biologicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Pedagogiki, Socjologi i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pedagogika TAK TAK
pielęgniarstwo TAK
praca socjalna TAK TAK
socjologia TAK TAK
wychowanie fizyczne TAK