Kierunki studiów Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

W Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej możesz studiować na 5 kierunkach. Wybierz jeden dla siebie:

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK
 • Administracja publiczna,
 • Administracja europejska,
 • Administrowanie systemami bezpieczeństwa
 • Specjalność policyjna
 • Administrowanie finansami przedsiębiorstwa
 • Administrowanie projektami unijnymi
bezpieczeństwo wewnętrzne TAK TAK

Studia I stopnia - licenjackie

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Specjalność policyjna - od października 2011

Studia II stopnia - magisterskie

 • Administrowanie Systemami Bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Specjalność policyjna
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
ochrona środowiska TAK
 • Inżynieria srodowiska
 • Zdrowie publiczne
 • Planowanie terenów zieleni
pedagogika TAK TAK

Na studiach I stopnia:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika kształtowania kariery
 • Animator czasu wolnego w turystyce

Na studiach II stopnia:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratela sądową 
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika ogólna 
 • Specjalista ds cyberprzestrzeni (uzależnień od mediów cyfrowych)
zarządzanie TAK
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie hotelarstwem i ruchem turystycznym
 • Zarządzanie w ochronie środowiska
 • Zarządzanie sukcesem
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Menadżer czasu wolnego w turystyce
 • Menedżer sportu
 • Menedżer sprzedaży