Rekrutacja na studia Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Rekrutacja na studia

Zapraszamy na studia licencjackie, magisterskie i inżynierskie do Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie pod Warszawą.

Dokładamy starań, by nasza oferta edukacyjna zapewniała Państwu możliwość kształcenia w zakresie, który zaspokoi nie tylko państwa potrzeby, ale również potrzeby regionu, rynku pracy i dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

Zobacz dostępne kierunki

studia I i II stopnia

studia podyplomowe

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na naszej stronie internetowej, w dziekanacie i pod numerami telefonów (22) 789 12 03 i (22) 780 10 07. 

Dziekanat - czynny w godzinach:

  •       Pn, Wt, Śr, Pt            8.00-18.00
  •       Czw, Sob                  8.00-16.00

Dokumenty rekrutacyjne

Osoba, która stara się o przyjęcie na studia do WSGE powinna złożyć:

  • Podanie o przyjęcie na studia licencjackie/magisterskie
  • Świadectwo dojrzałości
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (licencjat)
  • Odpis dyplomu (wraz z suplementem) ukończenia studiów lub  zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (studia magisterskie)
  • Trzy fotografie
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Dowód wpłaty wpisowego oraz w przypadku studiów licencjackich dowody opłaty rekrutacyjnej i opłaty za pierwszy miesiąc.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w dziekanacie uczelni lub wysłać listem poleconym.