Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Studia podyplomowe

Szeroka oferta studiów podyplomowych zadowoli wszystkich specjalistów chcących podnosić swoje kwalifikacje. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oferuje naukę na dwu- i trzysemestralnych studiach podyplomowych (w systemie niestacjonarnym oraz e-learningowym) w zakresie:

  • Socjoterapia
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Administracja i prawo UE
  • Terapia pedagogiczna
  • Zamówienia publiczne
  • Zarządzanie oświatą
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Przygotowanie do pracy z trudną młodzieżą
  • Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • Gospodarka odpadami

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie studiów podyplomowych lub na stronie WSGE.

Kontakt i rekrutacja na studia podyplomowe

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

05-410 Józefów
ul. Sienkiewicza 2
tel. (0 22) 789 19 03 wew. 17 lub 13
iwona@wsge.edu.pl
sylwia@wsge.edu.pl