Rekrutacja na studia Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Rekrutacja na studia

Rekrutacja do WSZUiE na rok 2013/2014 rozpoczyna się od 1 stycznia 2013 r. Studenci przyjmowani są zarówno na studia licencjackie jak i magisterskie.

O przyjęciu na studia decyduje  kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Drzwi otwarte: 15.03.2013r. o godz. 12:00 oraz 24.05.2013r. o godz. 12:00

Warunki przyjęcia na pierwszy rok studiów licencjackich

Student powinien złożyć następujące dokumenty (warunek konieczny):

 • Podania (na druku szkoły ) – pobierz druk
 • Formularza (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Zarządzenia (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Świadectwa maturalnego oraz kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem)
 • Zaświadczenia od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki,
 • Życiorysu,
 • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
 • 3 zdjęć jak na dowód osobisty (podpisanych na odwrocie ołówkiem) oraz zdjęcia w formacie elektronicznym o wymiarach 2 cm x 2,5 cm, 300 dpi.
 • Ankieta - pobierz druk

Informacje o Inauguracji Roku Akademickiego oraz planie zajęć zostaną wysłane na adres korespondencyjny każdego ze studentów.

 

Warunki przyjęcia na pierwszy rok studiów magisterskich

Student musi złożyć następujące dokumenty.

 • Podania (na druku szkoły) pobierz druk
 • Zarządzenia (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom + suplement) - poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem.
 • Zaświadczenia od lekarza rodzinnego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia nauki,
 • Życiorysu,
 • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem)
 • 3 zdjęć jak na dowód osobisty (podpisanych na odwrocie ołówkiem) oraz zdjęcia w formacie elektronicznym o wymiarach 2 cm x 2,5 cm, 300 dpi
 • Ankieta - pobierz druk

Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji?

 • Pobierz ulotkę, aby dowiedzieć się więcej o WSZUiE.
 • Odwiedź stronę internetową WSZUiE
 • Zadzwoń do działu rekrutacji tel: (61) 655 85 71

Kandydaci mogą składać dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.