Studia podyplomowe Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynii

LAST MINUTE HELP - MATURA USTNA ANGIELSKI!  ==> Kurs Online - arkusze CKE z opracowaniami  <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 godzin!

Studia podyplomowe

Na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni można kontynuować swoją edukację po otrzymaniu tytułu magistra.

Uczelnia oferuje szereg kierunków podyplomowych.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie logistyką
 • Zamówienia publiczne
 • Użycie siły na morzu w prawie międzynarodowym

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 • Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej
 • Hydrografia
 • Inżynieria systemów – komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Bezpieczeństwo morskich granic państwa

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 • Przygotowanie pedagogiczne – studia 3 semestralne;
 • Marketing Polityczny – studia 2 semestralne;
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych – studia 2 semestralne;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – studia 2 i 3 semestralne;

NOWY KIERUNEK Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia 3 semestralne.

 

Szczegóły są dostępne na stronie uczelni.