Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Instytut Ochrony Zdrowia

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
fizjoterapia TAK
pielęgniarstwo TAK
ratownictwo medyczne TAK

Instytut Ekonomiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ekonomia TAK

Instytut Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
filologia TAK
politologia TAK
praca socjalna TAK

Instytut Politechniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK
elektrotechnika TAK
mechanika i budowa maszyn TAK
transport TAK