Kierunki studiów Politechnika Warszawska

LAST MINUTE HELP - MATURA USTNA ANGIELSKI!  ==> Kurs Online - arkusze CKE z opracowaniami  <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 godzin!

Kierunki studiów

Pełna oferta kierunków studiow na Politechnicze Warszawskiej.

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
ekonomia TAK

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
administracja TAK TAK

Wydział Architektury

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Architecture and Urban Planning TAK
architektura i urbanistyka TAK TAK

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK
inżynieria środowiska TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Chemiczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnology TAK
biotechnologia TAK TAK
technologia chemiczna TAK TAK

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Electrical and computer engineering TAK TAK
automatyka i robotyka TAK
elektronika TAK TAK
informatyka TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK TAK
telekomunikacja TAK TAK

Wydział Elektryczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Electrical Engineering TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
elektrotechnika TAK TAK
informatyka TAK TAK

Wydział Fizyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK TAK
fotonika TAK

Wydział Geodezji i Kartografii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
geodezja i kartografia TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK TAK

Wydział Inżynierii Lądowej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Civil engineering TAK TAK
budownictwo TAK TAK

Wydział Inżynierii Materiałowej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria materiałowa TAK TAK

Wydział Inżynierii Produkcji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Management and Production Engineering TAK
Papiernictwo i poligrafia TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Environmental Engineering TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Matematyki i Technik Informacyjnych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Computer science TAK TAK
informatyka TAK TAK
matematyka TAK TAK

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Aerospace Engineering TAK TAK
Power Engineering TAK TAK
automatyka i robotyka TAK TAK
energetyka TAK TAK
lotnictwo i kosmonautyka TAK TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK

Wydział Mechatroniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
automatyka i robotyka TAK TAK
inżynieria biomedyczna TAK TAK
Mechatronics TAK
Mechatronics TAK TAK

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych TAK
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
mechatronika TAK TAK

Wydział Transportu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
transport TAK TAK

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Management TAK
zarządzanie TAK TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK