Rekrutacja na studia Politechnika Warszawska

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Rekrutacja na studia

Zapisy na studia I stopnia

7 maja  2013 rozpoczeły się internetowe zapisy na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.zapisy.pw.edu.pl

Dla kandydatów na Wydział Architektury zapisy kończą się w dniu 28 maja.

Dla osób posiadających świadectwo maturalne wydane poza polskim systemem oświaty i aplikujących na studia prowadzone w języku polskim zapisy kończą się w dniu 17 czerwca.

Dla pozostałych kandydatów zapisy kończą się w dniu 4 lipca 2013.

Opłaty rekrutacyjne

Wysokość opłaty rekrutacyjnej przy aplikacji na wszystkie kierunki studiów oprócz kierunku Architektura i Urbanistyka wynosi 85 zł. Wpłat należy dokonywać na indywidualne konta przydzielane w procesie rejestracji na studia.

 

Informacje na temat kierunków studiów

Pełna lista kierunków studiów dostępna jest w zakładce "kierunki studiów" oraz bezpośrednio na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci