Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK
gospodarka przestrzenna TAK TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
ochrona środowiska TAK TAK

Wydział Inżynierii Produkcji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Leśny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
leśnictwo TAK TAK

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
weterynaria TAK TAK

Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK TAK
Finanse i rachunkowość TAK TAK
Zarządzanie TAK TAK
logistyka TAK

Wydział Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
pedagogika TAK TAK
socjologia TAK TAK

Wydział Nauk o Zwierzętach

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK TAK
Żywienie człowieka i ocena żywności TAK TAK

Wydział Nauk o Żywności

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK TAK
ogrodnictwo TAK TAK

Wydział Rolnictwa i Biologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
technika rolnicza i leśna TAK TAK
biologia TAK TAK
rolnictwo TAK TAK

Wydział Technologii Drewna

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Technologia drewna TAK TAK

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK
Informatyka i ekonometria TAK TAK

Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
towaroznawstwo TAK TAK

Międzywydziałowe Studium Biotechnologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biotechnologia TAK TAK

Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Turystyka i Rekreacja TAK TAK