Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bezpieczeństwo narodowe TAK
dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
historia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
ochrona dóbr kultury TAK TAK
politologia TAK TAK
stosunki międzynarodowe TAK

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK
administracja TAK TAK
filozofia TAK TAK
socjologia TAK

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
bezpieczeństwo i higiena pracy TAK
fizyka TAK TAK
informatyka TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
inżynieria materiałowa TAK
matematyka TAK TAK
mechatronika TAK TAK

Wydział Nauk Przyrodniczych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK
ochrona środowiska TAK

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Pedagogika wczesnoszkolna TAK
pedagogika TAK TAK
praca socjalna TAK
psychologia TAK

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Rewitalizacja dróg wodnych TAK
geografia TAK TAK
turystyka i rekreacja TAK
wychowanie fizyczne TAK TAK

Instytut Edukacji Muzycznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK