Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Agrobioinżynierii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Ekonomia TAK
Turystyka i Rekreacja TAK
gospodarka przestrzenna TAK
inżynieria środowiska TAK TAK
leśnictwo TAK
rolnictwo TAK TAK
towaroznawstwo TAK TAK

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bezpieczeństwo i higiena pracy TAK
bezpieczeństwo żywności TAK
biologia TAK TAK
hipologia i jeździectwo TAK
ochrona środowiska TAK TAK
zootechnika TAK TAK

Wydział Inżynierii Produkcji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK
Inżynieria chemiczna i procesowa TAK
geodezja i kartografia TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
technika rolnicza i leśna TAK TAK
transport TAK
zarządzanie i inżynieria produkcji TAK TAK

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
weterynaria TAK TAK

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dietetyka TAK
biotechnologia TAK TAK
technologia żywności i żywienie człowieka TAK TAK

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
architektura krajobrazu TAK TAK
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna TAK
ogrodnictwo TAK TAK

Wydział Nauk Rolniczych z siedzibą w Zamościu

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK
rolnictwo TAK TAK