Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

LAST MINUTE HELP - MATURA USTNA ANGIELSKI!  ==> Kurs Online - arkusze CKE z opracowaniami  <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 godzin!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Zarządzania

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
zarządzanie TAK TAK

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
bezpieczeństwo narodowe TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
socjologia TAK