Kierunki studiów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

I - specjalności na studiach I stopnia

II - specjalności na studiach II stopnia

W - specjalność na studiach wojsowych

Instytut Optoelektroniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektronika i telekomunikacja TAK
 • Systemy optoelektroniczne (II)
 • Lasery (II)

Wydział Cybernetyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informatyka TAK TAK
 • Systemy informatyczne (I)
 • Teleinformatyka (I)
 • Kryptologia (I, II)
 • Internetowe technologie multimedialne (II)
 • Mobilne systemy komputerowe (II)
 • Sieci teleinformatyczne (II)
 • Systemy informatyczne (II)
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (II)
 • Inżynieria systemów (II)
Informatyka w medycynie TAK
Zarządzanie TAK TAK
 • Informacyjne wspomaganie zarządzania (I, II)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (I, II)
bezpieczeństwo narodowe TAK TAK
 • Zarządzanie kryzysowe (I, II)
 • Bezpieczeństwo europejskie (I, II)
kryptologia i cyberbezpieczeństwo TAK

Wydział Elektroniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
elektronika i telekomunikacja TAK TAK
 • Radiolokacja (W)
 • Radionawigacja (W)
 • Radioelektroniczne urządzenia pokładowe (W)
 • Eksploatacja systemów łączności (W)
 • Rozpoznanie i zakłócania elektroniczne (W)
 • Inżynieria systemów bezpieczeństwa (I, II)
 • Systemy cyfrowe (I, II)
 • Systemy informacyjno-pomiarowe (I, II)
 • Systemy radioelektroniczne (I, II)
 • Systemy teledetekcyjne (I, II)
 • Systemy teleinformacyjne (I, II)
 • Systemy telekomunikacyjne (I, II)
energetyka TAK TAK
 • Elektroenergetyka (I, II)
 • Maszyny i urządzenia w energetyce (I, II)

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
mechanika i budowa maszyn TAK TAK
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów mechanicznych (I)
 • Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe (I, II)
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa (I, II)
 • Pojazdy samochodowe i specjalne (I)
 • Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej (I, II)
 • Urządzenia i zastosowania produktów naftowych (I)
 • Logistyka wojskowa (W)

Wydział Nowych Technologii i Chemii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Fizyka techniczna TAK
 • Fizyka ciała stałego i innych (I)
 • Fizyka komputerowa (I)
 • Fizyka wybuchowa (I)
 • Nanotechnologie materiałów (I)
 • Inne według indywidualnych planów studiów (I)
chemia TAK TAK
 • Materiały wybuchowe i pirotechnika (I, II)
 • Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne (I, II)
 • Ochrona przed skażeniami (W)
inżynieria materiałowa TAK TAK
 • Materiały funkcjonalne (I)
 • Materiały konstrukcyjne (I)
 • Nowe materiały i technologie (II)

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
budownictwo TAK TAK
 • Budownictwo ogólne (I)
 • Budownictwo komunikacyjne (I)
 • Drogi kolejowe (II)
 • Inżynieria wojskowa (W)
 • Infrastruktura wojskowa (W)
geodezja TAK TAK
 • Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej (I, II)
 • Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej (I, II)
 • Meteorologia (W)
 • Rozpoznanie obrazowe (W)

Wydział Logistyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
logistyka TAK TAK
 • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych (I, II)
 • Logistyka przedsiębiorstw (I, II)
 • Logistyka w motoryzacji (I, II)
 • Logistyka wojskowa (W)

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
inżynieria bezpieczeństwa TAK
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego (I, II)
 • Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego (I)
lotnictwo i kosmonautyka TAK TAK
 • Awionika (I, II, W)
 • Samoloty i śmigłowce (I, II, W)
 • Napędy lotnicze (I, II)
 • Uzbrojenie lotnicze (W)
mechatronika TAK TAK
 • Automatyka i sterowanie (I, II)
 • Techniki komputerowe w mechatronice (II)
 • Identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych (I, II)
 • Inżynieria systemów mechatronicznych (I, II)
 • Technika uzbrojenia i materiały wybuchowe (I)
 • Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych (W)
 • Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych (W)
 • Uzbrojenie i elektronika (W)

Warto przeczytać