Studia nawigacja

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Na kierunku nawigacja poznasz zasady określania pozycji i trajektorii ruchu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obiektów i środków lokomocji. To kierunek szkolący w zakresie zarządzania ludźmi i nawigacji, zmierza do zapewniania bezpieczeństwa ludziom i pojazdom znajdującym się na trasach środków lokomocji. Jest to nauka łącząca w sobie zagadnienia matematyki i fizyki, dobrze więc, by kandydaci na kierunek nawigacja byli przygotowywani do tego, że większość zajęć programowych odbywa się właśnie na bazie tych dwóch przedmiotów. Warto też, by posiadał umiejętność analizowania, logicznego myślenia i wyciągania wniosków, a także orientację przestrzenną, nastawioną na przewidywanie zdarzeń.

Studia z nawigacji - jak wyglądają?

Nawigacja jako kierunek studiów oferowana jest przez uczelnie publiczne w systemie dwustopniowym. Studia I stopnia trwają 8 semestrów, zaś studia II stopnia – 3 semestry, tak więc łącznie nauka zajmuje ponad 5 lat i są to studia inżynierskie.

Przedmiotami, które realizuje się na kierunku nawigacja, jest wyżej wspomniana matematyka oraz fizyka, ale także elektrotechnika i elektronika, oraz automatyka, ale też na przykład informatyka. Są to przedmioty zaliczane do grupy tych podstawowych; jeśli chodzi o przedmioty kierunkowe, to masz wśród nich między innymi: meteorologię, nawigację, czy systemy transportowe. Jest też kilka specjalności, które mogą wybrać studenci nawigacji, by lepiej móc przygotować się do wykonywanego w przyszłości zawodu, oraz praktyk zawodowych, które odbędą na studiach. Tymi specjalnościami są na przykład: transport morski, czy też pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne. Są to bardzo konkretne specjalizacje, związane głównie z ruchem morskim, czyli nawigowaniem statkami. Warto więc, by kandydat na studia o tym pamiętał, dlatego dobrze, by wcześniej przetestował na sobie, czy jest w stanie pływać na statkach czy łodziach.Poradniki dla maturzysty:Praca po nawigacji

Absolwenci kierunku nawigacja uprawnieni są do nawigowania statków na morzu, a więc do zostania oficerami na statkach. Pracują również w niektórych działach gospodarki morskiej, nadzorują eksploatację i budowę statków. Co ciekawe, w trakcie studiów mężczyźni odbywają szkolenie wojskowe i uzyskują stopień mata podchorążego.

Wielu kandydatów na te studia to pasjonaci morza i marynarki. Chcieliby więc swoja przyszłość powiązać z morzem i nawigowaniem statkami, dlatego też nawigacja, choć nie jest kierunkiem popularnym, to jednak w pewnych środowiskach bardzo pożądanym.

Podziel się z innymi


Nawigacja na uczelniach:

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz *: