Studia rolnictwo

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, gdyż polega na uprawie i hodowli tego, co się następnie konsumuje. Dlatego też rolnicy są największymi producentami żywności na świecie. Rolnictwo może studiować każdy – wystarczy do niego odrobina zainteresowania biologią, a także ekonomia i techniką, w stopni takim, by móc bez problemu rozumieć podstawowe zagadnienia realizowane na tym kierunku. Często kierunek rolnictwo wybierają kandydaci, którzy w jakimś stopniu są powiązani z pracą na roli, przeważnie osoby, których rodzice są rolnikami, i które w przyszłości mają odziedziczyć po nich gospodarstwo i czerpać z niego zyski. Dla nich studia rolnicze są więc pewnego rodzaju inwestycją w przyszłość, którą już mają zapewnioną.

Studia z rolnictwa - jak wyglądają?

Rolnictwo można studiować publicznie i prywatnie, dziennie lub zaocznie. Nauka podzielona jest na trzy stopnie: po pierwszym otrzymujesz tytuł inżyniera, po drugim – magistra inżyniera, a po trzecim doktora.

Jeśli chce się studiować rolnictwo, należy być przygotowanym na dużą dawkę chemii, która jest obowiązkowym, głównym przedmiotem nauczania. Kandydaci na te studia powinni również wiedzieć, że będą się uczyli botaniki rolniczej i gleboznawstwa – z przedmiotów, które najściślej związane są z kierunkiem ich studiów. Poza tym do wyboru na tym kierunku jest wiele specjalności, takich jak na przykład agrobiznes, czy przetwórstwo rolno-spożywcze, z których podjęciem wiąże się nauka przedmiotów kierunkowych, które są na nich realizowane.

Kandydaci na studia powinni też być przygotowani na duża ilość ćwiczeń i laboratoriów, które są niezbędne do szerszego i dokładniejszego poznania zagadnienia rolnictwa i hodowli zwierząt.Poradniki dla maturzysty:Praca po rolnictwie

Można znaleźć zatrudnienie w administracji rolnej, czy ośrodkach naukowo-badawczych, ale także na przykład na skupach plonów rolnych. Przeważnie jednak studiuje się rolnictwo w celu dokładniejszego poznania tego zagadnienia, by móc w przyszłości prowadzić własne gospodarstwo rolne i umiejętnie nim zarządzać, by móc czerpać z niego przyzwoite zyski. Praca rolnika obecnie nie jest już aż tak trudna i zajmująca jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, dzięki nowoczesnej technologii i zmechanizowaniu większości czynności, które niegdyś trzeba było wykonywać ręcznie. Stąd też rolnik przeważnie zajmuje się planowaniem i doglądaniem, bardziej niż uprawą.

Podziel się z innymi


Rolnictwo na uczelniach:

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz *: