Studia Bioinżynieria

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Bioinżynieria jest specjalnością na kierunku studiów inżynieria środowiska. Sama bioinżynieria jako nauka jest dziedziną łączącą w sobie zagadnienia z zakresu biologii, chemii i praktycznego wykorzystania wiedzy do ochrony środowiska przez unieszkodliwianie zanieczyszczeń, jakie wytwarza człowiek. Przyszli bioinżynierowie muszą mieć świadomość pracy w warunkach laboratoryjnych, być osobami skrupulatnymi, cierpliwymi i mieć naturę badawczą. Powinni umieć logicznie wnioskować i kreatywnie myśleć. Dzięki ich wiedzy i umiejętności wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce, możliwy jest rozwój naszego środowiska, a przede wszystkim zaprzestanie jego zanieczyszczania, co ma ogromne znaczenie globalne dla nas i naszych przyszłych pokoleń.

Studia z Bioinżynierii - jak wyglądają?

Bioinżynierię można studiować jako jedną z wybranych specjalności na kierunku inżynieria środowiska. Kierunek ten zaś jest dostępny na uczelniach publicznych i prywatnych w trybie stacjonarnym i zaocznym. Studenci, którzy zdecydowali się na tę specjalizację, będą w ramach niej uczyli się takich przedmiotów jak chemia, ochrona środowiska, przedsiębiorczość innowacyjna, technologia i wykonawstwo, analiza systemowa i wiele innych. Przygotowują one do pracy w zawodzie bioinżyniera. Aby móc zdawać na ten kierunek warto mieć maturę z chemii i biologii, najlepiej na poziomie rozszerzonym oraz dobrze opanowane wiadomości z zakresu tych przedmiotów. Dzięki nim studenci bioinżynierii nie będą mieli problemów z przyswojeniem bardziej szczegółowego materiału realizowanego na zajęciach. Studia są dwustopniowe i można na nich uzyskać tytuł licencjata oraz magistra.Poradniki dla maturzysty:Praca po Bioinżynierii

Jest to kierunek bardzo przyszłościowy i niezwykle potrzebny dla ochrony naszego środowiska. Absolwenci kierunku bioinżynieria mogą znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, a także w wydziałach gospodarki wodnej w tychże. Mogą także pracować w zakładach przemysłowych, a nawet w bankach. Znajdą zatrudnienie również w biurach konsultingowych i projektowych, w szkolnictwie, a także w służbach hydrologicznych i meteorologicznych.

Podziel się z innymi


Powiązane zawody


Bioinżynieria na uczelniach:

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz *: