Studia teologia

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Jedną z bardziej specyficznych nauk, które można podjąć na studiach jest teologia. Specyficzna dlatego, że uczy ona głównie o Bogu. Jednak studia teologiczne, choć podejmowane głównie w celu pogłębienia swojej wiary w Boga i oświecenia umysłu, który niektórych rzeczy nie potrafi pojąć, pozwala też na rozwinięcie siebie w kierunku pomocy innym. Teologia to kierunek, na którym nie jest wymagana głęboka wiara, ale jak można zgłębiać tajemnice czegoś, w co się nie wierzy?

Studia z teologii - jak wyglądają?

Wbrew pozorom jest to bardzo często podejmowany kierunek studiów, szczególnie chętnie podejmują go księża lub kandydaci na nich. Głównymi zagadnieniami, którymi zajmuje się teologia jest filozofia i etyka, ale także wszystko, co dotyczy Kościoła. Dlatego też studenci teologii uczą się, między innymi: religiologii, historii Kościoła, filozofii Boga i przyrody, a także biblistyki Starego i Nowego Testamentu. Te wszystkie przedmioty pozwalają dogłębnie zrozumieć wiarę w Boga, oraz to, jak przekazywać zdobytą wiedzę innym osobom, jak głosić Słowo Boże. To bardzo ważne, gdyż absolwenci tego kierunku są wykształceni do nauczania religii w szkołach oraz w instytucjach kościelnych. Muszą więc wiedzieć w jaki sposób przekazywać zdobytą wiedze, jak umacniać ludzi w wierze oraz jak odpierać różne antykościelne argumenty, w jaki sposób przekonywać swoich słuchaczy.

Specjalności na kierunku teologia: nauki o rodzinie – ta specjalność pozwala na przykład na udzielanie lekcji przedmałżeńskich narzeczonym; misjologia – pozwala poznać lepiej zagadnienia dotyczące misjonarstwa, specjalność kapłańska – specyficzna, pozwalająca spełniać posługi duszpasterskie absolwentom.Poradniki dla maturzysty:Praca po teologii

Są oni przede wszystkim katechetami, nauczycielami w instytucjach kościelnych, pomagają rodzinom w ośrodkach pomocy, słowem – pracują wszędzie tam, gdzie potrzebna jest posługa chrześcijańska. Czym się różni teolog od księdza? Przede wszystkim tytułem. Ksiądz jest swoim życiem całkiem związany z Bogiem, ma możliwość pracy w kościele i udzielania sakramentów, natomiast teolog głosi nauki, jednocześnie nie odprawiając mszy, nie udzielając sakramentów, jest zaledwie pomocnikiem w Kościele. Teologię często studiuje się nie tyle dla zdobycia ciekawego zawodu, ile dla własnego oświecenia, poznania Boga z perspektywy naukowej, nauki rozważania o nim.

Podziel się z innymi


Teologia na uczelniach:

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz *: