Studia Amerykanistyka

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Amerykę można uznać za ciekawy obszar, z pewnością wart głębszego poznawania jego kultury i obyczajowości. Amerykanistyka jest więc z pewnością przydatna osobom, które kochają ten kontynent i chciałyby w przyszłości bądź to pracować na nim, bądź w jakikolwiek inny sposób związać z nim swoją zawodową przyszłość. Oczywistym jest więc, że aby móc zdawać na ten kierunek studiów należy mieć doskonale opanowany język angielski, a także maturę w stopniu rozszerzonym z angielskiego zdaną z dobrymi wynikami. Dobrze jest także znać przynajmniej w stopniu podstawowym język hiszpański, który jest drugim obowiązującym na tym kontynencie językiem. Dobrze jest także interesować się zagadnieniami z dziedziny historii i kultury Nowego Świata, jakim nazywana jest czasem Ameryka.

Studia z Amerykanistyki - jak wyglądają?

Aby móc studiować ten kierunek należy wybrać jedną z uczelni publicznych lub niepublicznych, które ją oferują. Amerykanistyka jest dostępna w systemie dziennym i zaocznym. Studia są dwustopniowe – licencjat i magisterium. Ciekawe są przedmioty, które realizują studenci na amerykanistyce, takie jak na przykład „Indianie, Metysi, Inuici” – czyli nauka o narodowościach zamieszkujących Amerykę, literatura amerykańska, czy polityka imigracyjna USA. Są to przedmioty bardzo współczesne, a więc i praktyczne, tak samo jak sam kierunek, który jest stosunkowo nowym kierunkiem studiów. Często amerykanistyka jest specjalnością studiowaną na kierunku stosunki międzynarodowe. Nie ma na kierunku amerykanistyka podziału na typowe specjalności, jak na innych kierunkach, stąd też w pewnym stopniu jest to nauka prosta.Poradniki dla maturzysty:Praca po Amerykanistyce

Osoby, które ukończyły studia na kierunku amerykanistyka mogą ubiegać się o pracę w różnych placówkach dyplomatycznych, w ambasadach, jako nauczyciele języka angielskiego w szkołach i na uczelniach. Warto podnosić swoje kwalifikacje, rozwijać się i pogłębiać swoją wiedzę o Stanach Zjednoczonych, gdyż ich historia stale się zmienia i wciąż pozostaje zagadnieniem bardzo obszernym, a to z kolei daje ogromne możliwości rozwoju zawodowego absolwentów tego kierunku. Jako pracownicy placówek dyplomatycznych mogą oni zarabiać sporo i sprawować odpowiedzialne oraz bardzo prestiżowe funkcje. Amerykanistyka to przede wszystkim kierunek, który daje ogromne możliwości w szkoleniu swojej własnej wiedzy z zakresu języka angielskiego, który jest niezwykle rozpowszechniony na całym świecie.

Podziel się z innymi


Amerykanistyka na uczelniach:

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz *: