Studia Informatyka i ekonometria

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Studia na kierunku informatyka i ekonometria są doskonałe dla osób, które chciałyby w przyszłości wiązać swoją pracę z ekonomią połączoną z wiedzą z zakresu informatyki i działania systemów komputerowych. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy, szczególnie w związku z prężnym rozwojem sieci internetowej. Kierunek ten kształci przyszłych absolwentów w dziedzinie analizy zjawisk gospodarczych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów komputerowych. Warto też, by kandydaci na ten kierunek posiadali umiejętność przewidywania rozwoju zjawisk technicznych, która okazuje się bardzo przydatna w przyszłym zawodzie, ścisły, matematyczny umysł oraz umiejętność szybkiego i logicznego myślenia, wyciągania wniosków.

Studia z Informatyki i ekonometrii - jak wyglądają?

Studia te oferowane są na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie dziennym oraz zaocznym. Informatykę i ekonometrię studiuje się w dwóch stopniach – licencjacie i magisterium. Główne przedmioty, których będzie się uczył student tego kierunku to algorytmy i struktury danych, mikroekonomia, prawo gospodarcze, a także logika. Będzie się też uczył języka angielskiego i niemieckiego, które są bardzo przydatne w tym zawodzie. Specjalności, spośród których może wybierać student tego kierunku, to na przykład: e-biznes, analiza danych, czy statystyka ubezpieczeniowa.Poradniki dla maturzysty:Praca po Informatyce i ekonometrii

Osoby, które ukończą studia na kierunku informatyka i ekonometria znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej i państwowej. Również placówki naukowo-badawcze chętnie przyjmą takiego absolwenta do swoich szeregów.  Poszczególne działy bankowe, maklerskie itp. oraz firmy komputerowe chętnie zatrudniają też specjalistów z dziedziny informatyki i ekonometrii, gdyż są to osoby bardzo przydatne w rozwoju tych branż. Zarobki absolwentów tego kierunku są ściśle zależne od rodzaju pracy, jaką wykonują w danej placówce, a także ich umiejętności i doświadczenia. Warto więc odbywać różne staże w wielu firmach oraz praktyki zawodowe, a także poszukiwać zatrudnienia i doświadczenia wszędzie tam, gdzie są możliwości rozwoju zawodowego. Wszystko to po to, by osiągnąć zadowalający poziom swojej wiedzy i doświadczenia, co w przyszłości przekładać będzie się na zarobki, a w tej branży są one dość wysokie.

Podziel się z innymi


Powiązane zawody


Informatyka i ekonometria na uczelniach:

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz *: