Studia Zarządzanie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Wśród młodych, ambitnych ludzi panuje trend na studiowanie zarządzania, jako kierunku pozwalającego sterować określoną grupą ludzi w różnych branżach. Jest to kierunek studiów czysto menedżerski, kształcący przyszłych kierowników i dowodzących jakąś grupą. Na tym kierunku kandydaci na studia powinni pamiętać, że: kierownika powinna cechować duża ambicja, chęć bycia zawsze lepszym od innych, awansowania, wymyślania nowych strategii. Musisz być więc elastyczny i umieć współpracować z ludźmi, zarządzać nimi i wciąż piąć się w górę. Nie wolno Ci spoczywać na laurach, gdyż pamiętaj – na Twoje stanowisko czyhają inni!

Studia z zarządzania - jak wyglądają?

Studia na kierunku zarządzanie to połączenie psychologii z ekonomią. Dlatego też głównymi przedmiotami, jakie będziesz realizował na tym kierunku są podstawy marketingu i rachunkowość, pozwalające Ci poznać zasady rządzące każdą branżą rynkową, ale również zarządzanie: strategiczne, produkcją, kadrami. Są to przedmioty ściśle kierunkowe, pozwalające poznać zasady sterowania każdą firmą, bez względu na jej działalność. Jako student kierunku zarządzanie musisz wybrać którąś ze specjalności, wśród których są między innymi: zarządzanie firmą, personelem, czy komunikacja marketingowa.

Studia możesz podjąć w szkołach prywatnych i publicznych, dziennie lub zaocznie, a także w systemie trójstopniowym: licencjat, magisterium i doktorat. Taka organizacja studiów pozwoli Ci dokładnie poznać wszelkie zagadnienia związane z zarządzaniem, a co za tym idzie – zdobyć wykształcenie, które odpowiada Twoim zainteresowaniom.Poradniki dla maturzysty:Praca po zarządzaniu

Absolwenci studiów, dzierżący w dłoni dyplom z kierunku zarządzania mogą śmiało ruszać na podbój wszelkich firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, banków, jednostek administracyjnych i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa pomoc specjalisty w zarządzaniu. Studia na tym kierunku są też bardzo przydatne, gdy planuje się otworzyć lub już się posiada własną działalność i pragnie się poszerzyć kwalifikacje, by móc sprawniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.

Podziel się z innymi


Powiązane zawody


Zarządzanie na uczelniach:

Komentarze (1)

  • Avatar
    owca27

    Brakuje jeszcze Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na której także można studiować popularne zarządzanie: sportem oraz turystyką, hotelarstwem i gastronomią. Szczególnie polecam zarządzanie THG ze względu na praktyki jakie można odbyć np. w Grecji, które uczelnia oferuje.

    23 czerwiec 2015 13:54

Dodaj swój komentarz *: