Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Jest to kierunek, który kształci przyszłych nauczycieli muzyki i osoby, które marzą o pracy nie tyle jako instrumentaliści, co jako osoby nadzorujące wszelkie działania mające związek z muzyką. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych to kierunek dla osób o doskonałym słuchu muzycznym, wiedzy z zakresu sztuki muzycznej różnych gatunków, pragnących ją pogłębiać i w przyszłości dzięki temu zarobkować. Osoby te muszą także umieć porozumiewać się z ludźmi, pracować z nimi oraz przekazywać im w sposób werbalny swoją wiedzę na tematy muzyczne, innymi słowy, muszą umieć przedstawiać słowami to, co słyszą, by zostać dobrze odebranym przez słuchaczy.

Studia z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej - jak wyglądają?

Edukację artystyczną w zakresie sztuk muzycznych oferują uczelnie publiczne i prywatne. Można wybierać wśród trybu stacjonarnego i zaocznego. Studia są dwustopniowe, po pierwszym uzyskuje się tytuł licencjata, a po drugim – magistra. Przedmioty na tym kierunku studiów ukierunkowane są głównie na słuchanie, interpretowanie i opisywanie, najczęściej za pomocą zapisów nutowych, słuchanych pozycji muzycznych. Wśród przedmiotów realizowanych na tym kierunku są: historia muzyki, fortepian, instrumenty szkolne, czytanie partytur i wiele innych. Co ciekawe, student tego kierunku nauczy się także, jak promować dobra kultury muzycznej. Tak więc absolwent kierunku sztuk muzycznych posiądzie nie tylko umiejętność odbioru i interpretacji utworów muzycznych, ale też i podstawową umiejętność gry na wielu znanych i wykorzystywanych w edukacji instrumentach muzycznych. Wśród specjalności, jakie może wybrać student tego kierunku są na przykład: muzykoterapia, rytmika, czy edukacja muzyczna i dyrygentura chóralna.Poradniki dla maturzysty:Praca po edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej

Po studiach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych można podjąć pracę przede wszystkim jako nauczyciel muzyki w szkołach. Można też zostać animatorem kultury muzycznej, czy menedżerem zespołów wokalnych i instrumentalnych. Kultura muzyczna jest w naszym kraju szeroko upowszechniona, stąd też dobrych specjalistów w zakresie edukacji sztuk muzycznych poszukuje się w wielu sektorach branży muzycznej.

Podziel się z innymi


Powiązane zawody


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na uczelniach:

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz *: