Studia Pedagogika specjalna

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

To bardzo ciekawy kierunek pedagogiczny, który swoim zainteresowaniem obejmuje nie tyle uczniów kształcących się w różnych placówkach edukacyjnych, co uczniów w placówkach specjalnych. Pedagogika specjalna przygotowuje do pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności, zarówno umysłowej jak i fizycznej, jak również osobami starszymi i wybitnie uzdolnionymi, które również potrzebują specjalistycznej opieki pedagogicznej. To kierunek dla osób, które przede wszystkim chcą pomagać, ale mają też zdolności do nauczania. Kierunek ten powinny wybierać osoby o wyjątkowym podejściu do każdego człowieka, o dużej empatii i wrażliwości na cudzą krzywdę.

Studia z Pedagogiki specjalnej - jak wyglądają?

Kierunek pedagogika specjalna można studiować na uczelniach prywatnych i publicznych, w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Po ukończeniu dwóch stopni kształcenia otrzymuje się tytuł magistra, który uprawnia do wykonywania zawodu. Wśród przedmiotów, które będzie miał student pedagogiki specjalnej są między innymi: prawo oświatowe, podstawy neurofizjologii, a także psychopatologia i pedagogika integracyjna. Przedmioty te pozwalają poznać od podstaw świat, w którym poruszają się osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo, by dzięki temu móc lepiej je rozumieć i dobierać odpowiednie środki do edukacji tych osób. Jest wiele specjalności dla studentów tego kierunku, wśród których jest wiele ciekawych, takich jak: resocjalizacja, pomagająca dotrzeć do osób z problemami w życiu społecznym, logopedia, pomagająca osobom z wadami wymowy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które może być przydatne przy edukacji rodziców. Są to specjalności ukierunkowane na konkretne problemy pacjentów, a także na sposoby pomagania im przez odpowiednie terapie zajęciowe i edukację.Poradniki dla maturzysty:Praca po Pedagogice specjalnej

Osoby, które ukończyły kierunek pedagogika specjalna mają szereg możliwości rozwoju zawodowego we wszelkich placówkach oświatowych, wychowawczych, poradniach specjalistycznych czy służbach socjalnych. Znajdą pracę w szkołach specjalnych dla dzieci upośledzonych, w domach dziecka, zakładach opiekuńczych, a także w sądownictwie, głównie jako biegli. Pedagog specjalny jest zawodem bardzo trudnym, a jednak niezwykle potrzebnym ze względu na to, że społeczeństwo potrzebuje osób, które pomogą im dotrzeć do osób z rodziny i najbliższego otoczenia, dzięki pokazaniu im, jak należy z taką osobą rozmawiać, jak ją edukować, a także same częściowo przejmą obowiązki wychowawcze i edukacyjne

Podziel się z innymi


Pedagogika specjalna na uczelniach:

Komentarze (1)

  • Avatar
    Klina

    bardzo dobrą pedagogikę i duży wybór specjalności ma wyższa szkoła bezpieczeństwa, polecam

    29 marzec 2015 14:16

Dodaj swój komentarz *: